Marieke Soutberg

 
 

Marieke is internationaal gecertificeerd NLP-trainer

Zij is officieel gecertificeerd Time Line Therapie™ trainer (opgeleid door Tad James van A.N.D. in Amerika) Zij volgde tevens verschillende opleidingen in systemisch werken o.a. Family Constellation, en opleidingen in Tantra.

Bij NTINLP ontwikkelde Marieke de trainingen NLP en verlangen. Samen met Helma doet zij de Opleiding Persoonlijk Begeleider. Enthousiasmerend, en betrokken zijn kernwoorden die bij Marieke als trainer passen.

Marieke Soutberg
Schilderweg 199
1792 CJ OUDESCHILD
Telefoon 06-54712949
marieke@soutberg.nl

Marieke Soutberg